Horizontalus pamatų izoliavimas. Kam to reikia?


Šaltesnio klimato zonose pastatų pamatai yra izoliuojami šilumos izoliacinėmis medžiagomis ne tik vertikaliai, tvirtinant izoliaciją prie išorinės pamato plokštumos, bet ir horizontaliai. Kodėl tai yra daroma ir kam to reikia?

Frost Protected Shallow Foundations

Pamatų izoliacijos gamintojai aiškina maždaug taip: horizontaliai pastato perimetru klojama šilumos izoliacija saugo nuo įšalo, neleidžia gruntui sušalti ir atsirasti grunto pakilimams, kurie gali suskaldyti pamatus. Gera izoliacija nuo įšalo yra vienas svarbiausių darbų statant pastatus. Izoliacija nuo įšalo turėtų būti veiksminga mažiausiai 50 metų, nes vėliau ją bus brangu atnaujinti.

Rekomenduojama, kad horizontalioji pamatų izoliacija būtų uždarų porų struktūros ir nedrėktų.

Horizontaliai įrengtoje izoliacijoje be grunto spaudimo atsiranda ir kitų apkrovų. Paprastai tai būna taškinio spaudimo apkrovos, tokios kaip automobilių judėjimas, aplinkos puošimui skirti akmenys ir pan. Ant izoliacijos beriamas apie 30 cm grunto sluoksnis gali šiuos spaudimus paskirstyti, tačiau izoliaciją nuo įšalo rekomenduojama kloti kiek galima arčiau žemės paviršiaus.

Horizontaliąją pamatų izoliaciją nuo įšalo patariama kloti su pleištu įšalui paskirstyti, kad įšalas kiltų lygiai, ir nesusidarytų horizontalių apkrovų. Be to, termoizoliacijos plokštės turi būti klojamos su tam tikru nuolydžiu nuo namo. Nuolydis turi būti suformuotas taip, kad drėgmė, patenkanti į gruntą, nesilaikytų ties pastato konstrukcijomis, virš horizontaliai paklotos izoliacijos, bet lengvai nuo jos nutekėtų.

pamatai izoliuojam

Po izoliacija šąlanti žemė skleidžia šilumą. Ši papildoma šiluma yra panaši teritorijai A (žr. aukščiau pateiktą paveikslėlį)Kuo didesnė yra A teritorija, tuo daugiau papildomos šilumos susiformuoja po horizontaliąja termoizoliacija. Todėl veiksmingiausia yra izoliaciją kloti kiek galima arčiau žemės paviršiaus nuo įšalo zonos. Naudojant pleištu paklotą horizontalią izoliaciją yra išlyginami įšalo pakilimai.

Namo perimetru, horizontaliai įrengti šilumos izoliacijos plokštes dažniausiai siūlo Skandinavijos šalių gamintojai, remdamiesi tose šalyse susiformavusia projektavimo ir statybos praktika. Pasak statybos specialistų, esminis tokio sprendimo privalumas: horizontaliai įrengtas šiluminės izoliacijos sluoksnis saugo gruntą po pamatu nuo peršalimo. Mūsų statybų praktikai teigia, kad Lietuvoje horizontalios izoliacijos įrenginėti nereikia, jei pamatai įrengti taip, kad gruntas po jais natūraliomis sąlygomis vis vien neperšąla.

Suomijoje įrengiant perimetrinį horizontalų pamatų šiltinimą, ties pastato kampais termoizoliacijos plokštės dar yra pastorinamos. Statant energiškai efektyvų  ar pasyvųjį namą Lietuvoje, toks apšiltinimas tikrai nepakenktų, juolab, kad tokio izoliacinio sluoksnio įrengimas statant naują būstą arba renovuojant pamatus yra pakankamai nebrangus.